Pezet

4 teksty – auto­rem jest Pe­zet.

Tak właśnie było.. Mu­siałem do­rosnąć w wieku 12 lat, nau­czyć się, że ten świat jest ok­rutny, że ludzie pot­ra­fią zra­nić nie tyl­ko siłą ale i słowem i to bar­dzo dotkliwie..
Stra­ciłem wiarę w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2011, 23:37

- Dlacze­go mnie zos­ta­wiłaś ?
- So­ry tak wyszło

...

Obec­nie 16-lat­ki nie stać na lep­sze wytłumaczenie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 lutego 2011, 22:51

Piękna la­tar­nia bez żarówki nie będzie świecić...
To sa­mo z człowiekiem, mi­mo, że jest piękny bez duszy jest nikim...


* Dla wszys­tkich tych, którzy nie są piek­ni, a są skreśla­ni już na star­cie za to jak wyglądają...

Wiem jak to jest... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 lutego 2011, 19:52

Jeżeli Bóg jed­nym za­biera a dru­gim da­je to dlacze­go mi zab­rał wszys­tko ? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 października 2010, 21:35

Pezet

Pezet

Użytkownicy
O P Q
Kalendarz
Aktywność